1/1

persoons

gerichte

informatie

logo_bl_persoonsgebonden.png
1/3

Functie of persoonsgerichte

informatie wordt primair

verstrekt aan de medewerker

via een gepersonaliseerd 

dashboard waardoor men in hap klare brokken hetgeen ontvangt aan informatie wat voor hem of

haar van toepassing is.