top of page

Om implementatie van het (ver)nieuw(d)e managementsysteem te laten slagen is training en begeleiding van de medewerkers belangrijk.

Ons doel is dat de medewerkers vertrouwd raken met het systeem en er efficiënt en doelgericht mee om kunnen gaan. 

Training vind dan ook op locatie plaats om de vergaarde kennis direct in de praktijk toe te passen.

bottom of page